Pani kadrowa - kadry i płace

Logo - Pani Kadrowa

Outsourcing kadr i płac.

Nowy wymiar Twoich kadr i płac.

Dowiedz się więcej

Obsługa Kadrowa


Prowadzisz firmę, chcesz uniknąć śledzenia skomplikowanych przepisów podatkowych i prawa pracy oraz obniżyć koszty działania przedsiębiorstwa?
Moja oferta jest skierowana właśnie do Ciebie. Dzięki usłudze outsourcingu przenosisz na mnie odpowiedzialność za kompleksową usługę kadrowo-płacową. Służę profesjonalnym doradztwem i wskazuję najkorzystniejsze rozwiązania.

Procesy kadrowe są bardzo czasochłonne i wymagają dużej terminowości. Dzięki przekazaniu ich firmie zewnętrznej, oprócz korzyści finansowych,
zyskujesz czas na główną działalność swojej firmy. Oferuję pełną obsługę kadrową Twojej firmy obejmującą między innymi:

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym teczek pracowników, również w formie elektronicznej.

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika

  Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika, między innymi umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy.

 • Przygotowywanie dokumentacji umów cywilno-prawnych

  Przygotowywanie dokumentacji umów cywilno-prawnych.

 • Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników

  Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników (urlopy, zwolnienia lekarskie).

 • Sporządzanie deklaracji do ZUS, GUS, PEFRON

  Sporządzanie deklaracji do ZUS, GUS, PFRON.

 • Organizowanie i nadzór nad terminowością szkoleń BHP

  Organizowanie i nadzór nad terminowością szkoleń BHP.

Naliczanie Płac.

Outsourcing procesów płacowych, oprócz korzyści finansowych, zapewni Ci poufność danych finansowych oraz rozliczenia zgodne ze zmieniającymi się przepisami prawa.


Niezależnie od branży oraz ilości pracowników oferuję pełną obsługę procesu administracji płacowej obejmującą:

 • Sporządzanie list płac, naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego,
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT,
 • Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac,
 • Obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi.
Naliczanie płac

Chmura Azure

Obawiasz się, że przekazując kadry i płace firmie zewnętrznej utracisz nad nimi kontrolę?
Dzięki multifunkcjonaloności programu kadrowo-płacowego enova365 możesz skorzystać z oferty prowadzenia firmy w chmurze.
Takie rozwiązanie umożliwi Ci stały dostęp do danych pracowniczych na różnych poziomach
oraz usprawnienie i zoptymalizowanie obiegu dokumentacji kadrowo-płacowej w firmie.

Baza Danych
W Chmurze.

Baza danych w Chmurze umożliwi Ci stały dostęp do danych kadrowo-płacowych.
Można się do niej zalogować z każdego urządzenia, z każdego miejsca i o każdej porze.


Enova logo
 • Bieżąca aktualizacja zmian w przepisach,
 • Generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy,
 • Stały dostęp do danych podwładnych pracowników,
 • Zatwierdzanie wniosków urlopowych, drukowanie różnego rodzaju raportów.
Baza danych w chmurze Baza danych w chmurze

Korzyści z outsourcingu
kadrowo-płacowego.

Outsourcing procesów płacowych, oprócz korzyści finansowych, zapewni Ci poufność danych finansowych oraz rozliczenia zgodne ze zmieniającymi się przepisami prawa.


 • Obniżenie kosztów działu kadr i płac
 • Większa wydajność i dokładność
 • Stały dostęp do danych kadrowo-płacowych
 • Przejęcie obowiązków wobec urzędów
 • Redukcja ryzyka
 • Bezpieczeństwo danych
Korzyści z outsourcingu kadrowo-płacowego